PŁATNOŚCI

  1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto.
  2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.
  3. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
  4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów.
  5. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy Produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich Produktów.